Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Anton Mitov (1862-1930)


Anton Mitov

Антон Стефанов МИТОВ е български художник, живописец, изкуствовед, популяризатор на изкуството.
Антон Митов е един от първите светски художници у нас. Живописта му е ориентирана към реалистично предаване на натурата. Антон Митов е художникът на пробуждащия се живот в Следосвобожденска България. Картините му изразяват въодушевление от пъстрите оживени пазари, ярките дрехи. Оставя и произведения, посветени на Балканската война. Рисува също натюрморти, пейзажи, портрети.
Оказва силно въздействие върху нашия културен живот от края на 19ти и началото на 20ти век не само като художник, но и като популяризатор на изкуството.
Антон Стефанов МИТОВ е роден на 1 април 1862, Стара Загора. Починал е на 20.VIII.1930 в София. Брат е на художника Георги Митов.
Завършва (1885) Академията за изящни изкуства във Флоренция при проф. Джузепе Чарамфи. Преподава в гимназиите в Стара Загора, Пловдив, Варна и София.
Професор е по история на изкуствата, перспектива и методика на рисуването (1896-1927) Антон Митов е сред инициаторите за създаване на Рисувалното училище / Художествена академия/ в София и негов директор (1912-1918 и 1924-1927).
Публикува художествени критики и полемични статии с надслов "Писма върху България",
Пише за "Вечерна поща , В. "Свят , В. "Мир , сп. "Изкуство" под различни псевдоними (Томазина, Тонино, Арнолд). Статиите на Антон Митов са критични и остри.
Антон Митов е страстен популяризотр на изкуството. Обикаля страната и изнася над 750 арт беседи, автор е на първия труд по история на изкуствата на български език. Ръководство по всеобща история на изкуството.
Заедно с Иван Мърквичка е инициатор за основаване на Дружество за поддържане на изкуството в България, редактор на списание "Изкуство" (1895-1899).

През 1911-1912 работи върху проектите на мозайките на храм-паметник "Александър Невски" и създава религиозни творби в светски стил. Една от неговите икони „Оплакването на Христос” в криптата на „Александър Невски” бе вандалски разрязана от младо момиче през 1995 г. Автор е на първите театрални костюми у нас и организатор на първите художествени изложби. Участва в повечето изложения в чужбина - Париж, Чикаго, Сен Луи, Венеция. Негови произведения има в НХГ, СГХГ, Пловдивската ХГ, но за съжаление някои от най-ембематичните му картини са останали извън България.
По-значителни произведения: "Пазар на грозде в Евксиноград край Варна" (1894, НХГ), "Варненско море" (1895, НХГ), "Портрет на жената на художника" (1898), "Златар на софийски пазар" (1898), "Група селянки на пазар в София" (1903, НХГ), "Софийски пазар" (1907), "Пазар на зеленчуци и грънци в София" (1907), "Портрет на художника Иван Мърквичка" (1908, НХГ), "Автопортрет" (1921, НХГ) и др. Награден със "Златен медал за наука и изкуство" Първа юбилейната си изложба (1927).
Източници: Енциклопедия на българските изобразителни изкуствта, БАН
Вестник „Континент”
 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!