Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Atanas Mihov (1879-1975)


Atanas Mihov

Атанас Михов (1879-1975) е художник, живописец.
Атанас Михов е един от създателите на реалистичните традиции в българската пейзажна живопис. Рисува отдаден на красатотата на българската природа, по време на участието си в Първата Световна война пресъздава и военни сюжети.
Атанас Михов е роден на 24.09.1879 г. в Стара Загора. През 1904г. завършва живопис в Рисувалното училище, София при проф. Ярослав Вешин. Член на Дружество “ Съвременно изкуство “, член-основател на Дружеството на севернобългарските художници. От 1906г. до 1932г. е учител по рисуване в Силистра, Разград, Русе и София. През 1932г. се пенсионира и се отдава на творческа дейност. От 1904г. Михов учасва в изложби на Дружество “ Съвременно изкуство “, Съюза на южнославянските художници “ Лада “, Дружество “ Родно изкуство “, Дружеството на севернобългарските художници, ОХИ. Организирал е много самостоятелни изложби в страната и чужбина.
Атанас Михов е участвал в Първата световна война и рисувал творби с военни сюжети.
Умира на 22.01.1975г. в София.
 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!