Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Manege gallery


МАНЕЖЪТ", "Царски манеж" - е сред най-важните галерии в София след Първата световна война. Изиграва ключова роля в популяризирането не само на българското, но и на западното изкуство. Името си носи от факта, че действително е представлявала сграда за обучение по езда. Огромна, едноетажна, с висок стъклен покрив, в нея  царят, принцовете и висшето офицерство се обучават в езда. След Първата световна война (1914-1918) по решение на правителството на Аександър Стамболийски сградата е преустроена в изложбена зала, преградена с паравани на много отделения. В Манежа се уреждат някои общи художествени изложби: "Италианско изкуство" (1935), ,,100 години българско изкуство 1820-1920" (1935) и др. и много частни изложби на Владимир Димитров Майстора (1922). През 1939  Манежа е съборен при изграждането на НБКМ.

 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!