Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Dimitar Valkanov (1907 - 1997)


Димитър Вълканов (1907-1997) е български художник, живописец-баталист, дългогодишен ръководител на студиото на военните художници, ветеран от Втората световна война.


Димитър Вълканов е сред майсторите на баталната живопис. Създава още портрети, фигурални композиции и пейзажи. Оставя и графични произведения на военна тематика.

Димитър Вълканов ВЪЛКАНОВ е роден на 13 май 1907 в село Априлово, Търговище. Завършва (1934) Живопис в Художествената академия в София, при проф. Никола Маринов /от когото наследява живописното чувство/ и при майстора на историческата живопис Димитър Гюдженов, който запалва интереса му към пресъздаване на историята. Участва във Втората Световна Война и рисува редица картини посветени на тази тема: "Разрушена Будапеща" (1949), "Август 1941 - на родния бряг" (1961).
Уча¬ства в ОХИ, реди самостоятелни експозиции в София (1961, 1967, 1974,1977), излага в Будапеща и Берлин.
По-известни картини:, "Пролет край София" (1958), "Размисъл" (1959), "В очакване" (1959), "Септември 1923 - боят при гара Бойчиновци" (1960), "Форсиране на Драва" (1960), "Портрет в бяло" (1961), "Битката на хан Крум при Върбишкия проход – 811-а" (1967).
Графики: "На позиция край Драва" (1949), "На унгарска земя" (1958) и др.

Димитър Вълканов е основател и на Сту¬диото на военните художници при Министерството на народната отбрана, което ръководи до 1974. Награден с ордените ,,9 септември 1944" – 1 степен (1959), "Кирил и Методий" - 1 степен (1961), "Народна република България" 11 ст. (1967), и наградата от СБХ (1969)

Баща е на художника и автор на приказки Венелин Вълканов.

 

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!