Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Pravdolub Ivanov (1964)


Правдолюб Иванов е български художник, артист и авангардист. Преподавател в Художествената академия, София.

Праводлюб Иванов е роден през 1964 в Пловдив. Завършва Националната художествена академия в София през 1993, където е асистент от 1996. Правдолюб Иванов е почти изцяло посветен на съвременните техники и готовите форми (ready made). Използва не само ready made, но и много цитати от други произведения, подменяки обаче смисъла на тезата. Произведенията му често навяват хумор.

Правдолюб Иванов е член на Института за съвременно изкуство ИСИ. Той  е един от тримата артисти, избрани без конкурс да представят България на биеналето във Венеция през 2007. Кураторът, също избран без конкурс, е Весела Ножарова.
Сред по-известните произведения на Правдолюб Иванов са „Съществуващи обекти” (Existing projects) в център АТА – 2003, „Vehicle Dreams” Ню Йорк, 1998.
Участва в почти всички изложби, организирани от кураторите в ИСИ, чийто член е от
Участва във „Важно съобщение”, Софийска градска художествена галерия СГХГ, „Общи граници” – ПЛовдив с куратор Емил Миразчиев и мн. др.
 

Източници - ИСИ

[Edit]

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!