Home >> ArtPedia >> Details
Main data
Maria Vasileva (1961)


Maria Vasileva

Мария Василева е български изкуствовед и куратор, заместник директор на Софийската градска художествена галерия СГХГ.
Мария Василева е родена в София през 1961. През 1996 завършва Националната художествена академия, специалност История на изкуството. Посещава като студент различни програми по съвременно изкуство.

Член на ИСИ Институт за съвременно изкуство.
Прави много кураторски в Софийската градска художествена галерия където е заместник директор и главен куратор. Под нейната организация са изложбите „Нито бял куб нито черна кутия” – СГХГ, „Важно съобщение” – СГХГ и др.

Автор е на много статии в специализирания печат – вестник „Култура” и др.
 

виж още - Мария Василева става куратор на Август в изкуството

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!