Home >> ArtPedia >> Details
Main data
OHI (obshta hudojestvena izlojba)


ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА (ОХИ) - масова изложба с творби от  български художници (живописци, графици, скулптори, членове на СБХ). Разпространена по времето на социализма, когато целта е художниците да участват в соцпропагандата.  Обикновено има зададена тема, свързана най-често със социалистическия строй, работническата класа и други клишета на времето. Голяма част от музеите в страната по времето на социализма купуват картините си от ОХИ , поради което техните колекции не представят достоверно изкуството на авторите и ритъмът на поколенията. Те носят сивота и общо хорово звучене. За участие в ОХИ представените от авторите творби се подбират от жури;


Първа ОХИ е организирана към Първото пловдивско изложение през 1892 г. Характер на ОХИ имат първите изложби на Дружеството за поддържане на изкуството в България (основано в 1893, по-късно преименувано Дружество на художниците в Бьлгария), организирани в 1894, 1897, 1898, 1899 и 1900.


По-късно всички дружества на художници в България организират експозиции /предимно на своите членове/, които в действителност представляват Общи художествени изложби. Много от тях са в големи галерии в чужбина /Париж, Чикаго, Лондон – организирани от Съюз на южнославянските художници Лада/ и имат за цел да представят българското изобразително изкуство.
 

ОХИ се уреждат и по повод 10 годишнината /1906/ и 25-годишнината /1921/ от откриването на Рисувалното училище в София. След 10 ноември, по случай 100 и 110 годишнината на Рисувалното училище – вече Национална художествена академия – също са показани такива гигантски експозиции, но те спират да се наричат ОХИ.
След 9 септемри 1944 ОХИ стават приоритет на Съюза на българските художници – СБХ. В повечето случаи те са със зададени от партията теми – творбите трябва да са посветени на 8ия конгрес на БКП, на 30-годишнината от 9 септември, 60 години ВОСР и т.н. През 70-те години на 20ти век ОХИ се организират от местните СБХ-та във всички градски галерии, Темите продължават да са строго подлрани – „Човекът и трудът”, „Подвиг, признателност, дружба”, „Чавлдар”, „Ястребино”, „Художникът и мирът”. Промъкват се и по-свободни заглавия – „Акварел”, „Шумен” и т.н. Много секции към СБХ също организират свои ОХИ – Графика, Дизайн, Склптура на открито и т.н.

Организират се и ОХИ по видове и жанрове: "Дизайн” в София и Сливен, "Живопис", "Карикатура", "Керамика", "Малка пластика", "Малка пластика и рисунка" в София, "Пейзаж" във Видин, "Портрет" в Пазарджик, "Приложна графика" в София, "Пейзаж" във Видин, "Портрет" в Пазарджик, "Приложна графика" в София, и др. ОХИ.
 

Personal area
Enter
Register now!
Sign up in the largest Bulgarian site for art and you can view works for sale, detailed information about authors and auctions. You can publish your works for sale and auctions, to add information for authors.
Register now!
Bulletin
Subscribe for the newsletter of ArtPrice.bg in order to receive up to date information directly in your email!